נושא: אלו מציאות תשפ"ב/ג

לעי"נ פרופ' זאב פרלס ז"ל

קרדיולוג ילדים בהדסה, אוהב אדם ורופא מסור

יהודי אציל וחכם, בעל מידות טובות, אוהב תורה ושקוע בלימודה

נפשי נקשרה בנפשו בלימוד משותף במהלך שלוש השנים בהן התמודד באצילות ובגבורה עם מחלה ממארת

זאב ע"ה השתתף באופן קבוע בשיעור הזה בחודשים האחרונים לחייו, הסתלק מעמנו באמצע הלימוד ולא זכינו שיסיים יחד אתנו

נשמתו יצאה בטהרה במוצאי שמחת תורה תשפ"ג

 

שיעור 1-פרשיות השבת אבידה בתורה

פרק ב' | כא, א

שיעור 2 – מצא פירות מפוזרין

פרק ב' | כא, א

שיעור 3 – ייאוש שלא מדעת # 1

פרק ב' | כא, א-ב

שיעור 4 – ייאוש שלא מדעת # 2

פרק ב' | כא, ב

שיעור 5 – ייאוש שלא מדעת # 3

פרק ב' | כב, א

שיעור 6 – ייאוש שלא מדעת # 4

פרק ב' | כב, ב

שיעור 7 – סימן העשוי לידרס

פרק ב' | כב, ב

שיעור 8 – ראיות הגמרא על סימן העשוי לידרס

פרק ב' | כג, א

שיעור 9 – מה יכול להיות סימן?

פרק ב' | כג, ב

שיעור 10 – השבת אבידה בטביעות עין

פרק ב' | כג, ב

שיעור 11 – סרטיא ופלטיא

פרק ב' | כד, א

שיעור 12 – השבת אבידה לפנים משורת הדין

פרק ב' | כד, ב

שיעור 13 – ואלו חייב להכריז

פרק ב' | כד, ב

שיעור 14 – והוא שעשויין כמגדלין

פרק ב' | כה, א

שיעור 15 – ספק הינוח

פרק ב' | כה, ב

שיעור 16 – מצא כלי באשפה ואבידה מדעת

פרק ב' | כה, ב

שיעור 17 – מצא בכותל חדש וסלע שנפל בפני שנים או שלושה

פרק ב' | כו, א

שיעור 18 – ראה סלע שנפל בפני שנים או שלושה

פרק ב' | כו, ב

שיעור 19 – ראה סלע שנפלה

פרק ב' | כו, ב

שיעור 20 – מצא בחנות

פרק ב' | כו, ב – כז, א

שיעור 21 – סימנים דאורייתא או דרבנן # 1

פרק ב' | כז, א – כח, א

שיעור 22 – סימנים דאורייתא או דרבנן # 2

פרק ב' | כז, א – כח, א

שיעור 23 – פסקי הרמב"ם על סימנים

פרק ב' | כז, א – כח, א

שיעור 24 – עד מתי חייב להכריז?

פרק ב' | כח, א
טוען עוד שיעורים...