נושא: בבא מציעא

שיעור 1-פרשיות השבת אבידה בתורה

פרק ב' | כא, א

שיעור 2 – מצא פירות מפוזרין

פרק ב' | כא, א

שיעור 3 – ייאוש שלא מדעת # 1

פרק ב' | כא, א-ב

שיעור 4 – ייאוש שלא מדעת # 2

פרק ב' | כא, ב

שיעור 5 – ייאוש שלא מדעת # 3

פרק ב' | כב, א

שיעור 6 – ייאוש שלא מדעת # 4

פרק ב' | כב, ב

שיעור 7 – סימן העשוי לידרס

פרק ב' | כב, ב

שיעור 8 – ראיות הגמרא על סימן העשוי לידרס

פרק ב' | כג, א

שיעור 9 – מה יכול להיות סימן?

פרק ב' | כג, ב

שיעור 10 – השבת אבידה בטביעות עין

פרק ב' | כג, ב

שיעור 11 – סרטיא ופלטיא

פרק ב' | כד, א

שיעור 12 – השבת אבידה לפנים משורת הדין

פרק ב' | כד, ב

שיעור 13 – ואלו חייב להכריז

פרק ב' | כד, ב

שיעור 14 – והוא שעשויין כמגדלין

פרק ב' | כה, א

שיעור 15 – ספק הינוח

פרק ב' | כה, ב

שיעור 1 – מסכת נזיקין

פרק א' | משנה בבא מציעא

שיעור 2 – משנה פרק שנים אוחזין

פרק א' | משנה בבא מציעא פרק א'

שיעור 3 – סוגיית הפתיחה # 1

פרק א' | ב, א

שיעור 1 – מבט למשניות פרק שנים אוחזין

פרק א' | משנה בבא מציעא פרק א'

שיעור 2 – סוגיית הפתיחה

פרק א' | ב, א

שיעור 1 – הפרשיות בתורה

פרק ט' | קי, ב

שיעור 2 – המשך ליבון פרשיות בל תלין

פרק ט' | קי, ב

שיעור 4 – סוגיית הפתיחה # 2

פרק א' | ב, א-ב

שיעור 3 – משכורת

פרק ט' | קי, ב
טוען עוד שיעורים...