נושא: בבא פרק תשיעי - מי שמת תש"ס

סדרת השיעורים הועברה לתלמידים מישיבת הר עציון בשנת תש"ס

העליתי לאתר דפי מקורות וסיכומים

שיעור 1 – פתיחה לפרק מי שמת

פרק ט' | קלט, ב

שיעור 2 – מחלוקת אדמון וחכמים

פרק ט' | קלט, ב

שיעור 3 – הניח בנים ובנות וטומטום

פרק ט' | קמ, ב

שיעור 4 – המזכה לעובר # 1

פרק ט' | קמא, ב – קמב, ב

שיעור 5 – המזכה לעובר # 2

פרק ט' | קמב, א-ב

שיעור 6 – קני כחמור

פרק ט' | קמב, ב

שיעור 7 – ההוא דאמר – ב"ב קמ"ג

פרק ט' | קמג, א

שיעור 8 – הניח בנים גדולים וקטנים

פרק ט' | קמג, ב

שיעור 9 – אשה שהשביחה נכסים והילכתא בלא טעמא

פרק ט' | קמד, א

שיעור 10 – אחין השותפין

פרק ט' | קמד, ב

שיעור 11 – האחין שעשו מקצת שושבינות

פרק ט' | קמד, ב

שיעור 12 – שושבינות

פרק ט' | קמה, א

שיעור 13 – השולח סבלונות

פרק ט' | קמו, א

שיעור 14 – מתנת שכיב מרע # 1

פרק ט' | קמו, ב

שיעור 15 – מתנת שכיב מרע # 2

פרק ט' | קמו, ב – קמז, א

שיעור 16 – מתנת שכיב מרע # 3

קמז, ב – קמח, ב
טוען עוד שיעורים...