נושא: בבא מציעא פרק תשיעי - בל תלין תשע"א

שיעור 1 – הפרשיות בתורה

פרק ט' | קי, ב

שיעור 2 – המשך ליבון פרשיות בל תלין

פרק ט' | קי, ב

שיעור 3 – משכורת

פרק ט' | קי, ב
טוען עוד שיעורים...