נושא: שיחות לפני סליחות

לך ד' הצדקה ולנו בושת פנים

במוצאי מנוחה תשע"ה

חובת התשובה המיוחדת בימים נוראים

במוצאי מנוחה תשע"ו

במוצאי מנוחה קדמנוך תחילה

במוצאי מנוחה תשע"ז

אני לדודי ודודי לי

שיחה לפני סליחות בניגון תשע"ז
טוען עוד שיעורים...