נושא: ברכות פרק רביעי

שיעור 1 – פתיחה לפרק – תפילות בתנ"ך

פרק ד' | כו, א

שיעור 2 – זמן תפילת שחרית

פרק ד' | כו, א

שיעור 3 – תשלומין

פרק ד' | כו, א

שיעור 4 – מחלוקות רבי יהודה וחכמים על זמני תפילה

פרק ד' | כו-כז

שיעור 5 – דעבד כמר עבד

פרק ד' | כז, א

שיעור 6 – תפילת ערבית רשות

פרק ד' | כז, ב

שיעור 7 – שיטת הרמב"ם בדין תפילת ערבית

שיעור 1 – פתיחה

פרק ד' | כו, א

שיעור 2 – תחילת זמן תפילת שחרית

פרק ד' | כו, א

שיעור 3 – תשלומין # 1

פרק ד' | כו, א

שיעור 4 – תשלומין # 2

פרק ד' | כו, א-ב

שיעור 5 – תפילות כנגד מי?

פרק ד' | כו, ב

שיעור 6 – מחלוקות רבי יהודה וחכמים על זמני תפילה

פרק ד' | כז, א

שיעור 7 – זמני מנחה וערבית

פרק ד' | כז, א

שיעור 8 – רב צלי של שבת בערב שבת

פרק ד' | כז, א

שיעור 9 – תפילת ערבית אין לה קבע

פרק ד' | כז, ב

שיעור 10 – שיטת הרמב"ם על תפילת ערבית

פרק ד' | כז, ב

שיעור 11 – מעשה רבן גמליאל ורבי יהושע

פרק ד' | כז, ב – כח, א

שיעור 12 – מוסף # 1

פרק ד' | כח, א

שיעור 13 – מוסף # 2

פרק ד' | כח, ב | ל, א

שיעור 14 – מוסף # 3

פרק ד' | כח, א

שיעור 15 – נעילה

פרק ד' | כח, א

שיעור 16 – תפילת ר' נחוניה בן הקנה

פרק ד' | כח, ב

שיעור 1 – פתיחה – תפילות בתנ"ך

פרק ד' | כו, א
טוען עוד שיעורים...