נושא: ברכות פרק שביעי

שיעור 1 – פתיחה – ברכת המזון

פרק ז' | מה, א

שיעור 2 – מבוא לזימון

פרק ז' | מה, א

שיעור 3 – משנה ברכות פרק ז'

פרק ז' | מה, א

שיעור 4 – המקור לחובת הזימון

פרק ז' | מה, א

שיעור 5 – יצירת 'חבורה' לזימון

פרק ז' | מה, א

שיעור 6 – זימון בשנים # 1

פרק ז' | מה, א-ב

שיעור 7 – זימון בשנים # 2

פרק ז' | מה, א-ב

שיעור 8 – זימון של נשים # 1

פרק ז' | מה, ב

שיעור 9 – זימון של נשים # 2

פרק ז' | מה, ב

שיעור 10 – איך מצרפים זימון?

פרק ז' | מה, ב

שיעור 11 – מה מצרף לזימון – הסעודה המשותפת או חיוב ברכה ברבים?

פרק ז' | נ, א

שיעור 12 – שלושה שאכלו כאחת אין רשאין ליחלק

פרק ז' | נ, א-ב

שיעור 13 – צירוף חבורה לזימון בירושלמי

פרק ז' | נ, ב

שיעור 14 – אחד מפסיק לשנים

פרק ז' | מה, ב

שיעור 15 – זימון כשבני החבורה שווים

פרק ז' | מה, ב

שיעור 16 – העונה אמן אחר ברכת עצמו

פרק ז' | מה, ב – מו, א

שיעור 17 – עד היכן ברכת הזימון # 1

פרק ז' | מו, א

שיעור 18 – עד היכן ברכת הזימון # 2

פרק ז' | מו, א-ב

שיעור 19 – מטבע ברכה # 1

פרק ז' | מו, א-ב

שיעור 20 – מטבע ברכה # 2

פרק ז' | מו, א-ב

שיעור 21 – כיצד סדר הסבה?

פרק ז' | מו, ב

שיעור 22 – לאפיה של סעודה יהודית

פרק ז' | מו, ב – מז, א

שיעור 23 – סעודות בהם לא מזמנים

פרק ז' | מז, א-ב

שיעור 24 – עם הארץ

פרק ז' | מז, ב
טוען עוד שיעורים...