נושא: ברכות פרק שישי

שיעור 1 – פתיחה למשנה פרק כיצד מברכין

פרק ו' | לה, א

שיעור 2 – רקע ל'ברכות הפירות' במקראות

פרק ו' | לה, א

שיעור 3 – תיקון האכילה האנושית בתורה

פרק ו' | לה, א

שיעור 4 – המקור לחובת הברכה לפני האכילה

פרק ו' | לה, א

שיעור 5 – המקור לחובת הברכה לפני אכילה בספרות תנאים ובבבלי

פרק ו' | לה, א

שיעור 6 – מסקנת סוגיית הבבלי – הופעת ברכות הנהנין?

פרק ו' | לה, א

שיעור 7 – בעקבות סוגיית הפתיחה של פרק כיצד מברכין

פרק ו' | לה, ב

שיעור 8 – ברכת היין

פרק ו' | לה, ב

שיעור 9 – ברכת היין והברכה על שמן זית

פרק ו' | לה, ב – לו, א

שיעור 10 – קמחא דחיטי

פרק ו' | לו, א

שיעור 11 – טרימא

פרק ו' | לח, א

שיעור 12 – דובשא דתמרי – זיעה בעלמא

פרק ו' | לח, א

שיעור 13 – שלקות # 1

פרק ו' | לח, ב – לט, א

שיעור 14 – שלקות # 2

פרק ו' | לח, ב – לט, א

שיעור 15 – שלקות # 3 – שלקות ומי שלקות

פרק ו' | לח, ב – לט, א

שיעור 16 – סיכום להלכה למעשה – קמחא דחיטי, טרימא ושלקות

פרק ו' | לו, לח-לט

שיעור 17 – ברכה על מרק וברכה על סוכר

פרק ו' | לט, א

שיעור 18 – קורא

פרק ו' | לו, א

שיעור 19 – צלף # 1 – לדרכי ההמשגה של חז"ל

פרק ו' | לו, א

שיעור 20 – צלף # 2 – הגדרת פרי בברכות הפירות ובערלה

פרק ו' | לו, א

שיעור 21 – צלף # 3 – ברכה על קליפות ועל גרעינים

פרק ו' | לו, א – ב

שיעור 22 – בורא מיני מזונות 1 – תוספתא ובבלי

פרק ו' | לו, ב – לז, א

שיעור 23 – בורא מיני מזונות # 2 – ברכה על אורז

פרק ו' | לז, א

שיעור 24 – בורא מיני מזונות # 3 – אורז

פרק ו' | לז, א

שיעור 25 – בורא מיני מזונות # 4

פרק ו' | לז, א

שיעור 26 – בורא מיני מזונות # 5 – הלכה למעשה

שיעור 27 – חביצא – צורת לחם

פרק ו' | לז, ב

שיעור 28 – פת צנומה

פרק ו' | לז, ב

שיעור 29 – טרוקנין וטריתא

פרק ו' | לז, ב

שיעור 30 – פת הבא בכיסנין # 1

פרק ו' | מא, ב

שיעור 31 – פת הבאה בכיסנין # 2

פרק ו' | מא, ב

שיעור 32 – פת הבאה בכיסנין # 3 – סיכום הלכה למעשה

פרק ו' | מא, ב

שיעור 33 – ברכת שהכל # 1

פרק ו' | מ, ב

שיעור 34 – ברכת שהכל # 2

פרק ו' | מא, ב

שיעור 35 – בורא נפשות

פרק ו' | מד, ב

שיעור 36 – נוסח ברכת המוציא

פרק ו' | לח, א

שיעור 37 – בציעת הפת # 1

פרק ו' | לט, א

שיעור 38 – בציעת הפת # 2

פרק ו' | לט, ב

שיעור 1 – פתיחה לפרק כיצד מברכין – מערכות הברכה לפני אכילה בספרות התנאים

פרק ו' | לה, א

שיעור 2 – הדרשות לחובת הברכה לפני אכילה וסוגיית הפתיחה של הפרק

פרק ו' | לה, א-ב

שיעור 3 – ברכת היין והשמן

פרק ו' | לה, ב

שיעור 4 – קמחא דחיטי ושלקות

פרק ו' | לו, א; לח, ב

שיעור 5 – טרימא ודובשא דתמרי

פרק ו' | לח, א

שיעור 6 – ברכה על סוכר ועל שוקולד

פרק ו' | לח א-ב

שיעור 7 – בורא מיני מזונות

פרק ו' | לו, ב – לז, א

שיעור 8 – קביעות סעודה – חביצא, טרוקנין ופת הבאה בכיסנין

פרק ו' | לז, ב; מב, א

שיעור 9 – ברכה אחרונה – ברכת המזון, ברכה אחת מעין שלש, בורא נפשות

פרק ו' | מד, א-ב
טוען עוד שיעורים...