נושא: שיעורי גמרא

שיעור 1-פרשיות השבת אבידה בתורה

פרק ב' | כא, א

שיעור 2 – מצא פירות מפוזרין

פרק ב' | כא, א

שיעור 3 – ייאוש שלא מדעת # 1

פרק ב' | כא, א-ב

שיעור 4 – ייאוש שלא מדעת # 2

פרק ב' | כא, ב

שיעור 5 – ייאוש שלא מדעת # 3

פרק ב' | כב, א

שיעור 6 – ייאוש שלא מדעת # 4

פרק ב' | כב, ב

שיעור 7 – סימן העשוי לידרס

פרק ב' | כב, ב

שיעור 8 – ראיות הגמרא על סימן העשוי לידרס

פרק ב' | כג, א

שיעור 9 – מה יכול להיות סימן?

פרק ב' | כג, ב

שיעור 10 – השבת אבידה בטביעות עין

פרק ב' | כג, ב

שיעור 11 – סרטיא ופלטיא

פרק ב' | כד, א

שיעור 12 – השבת אבידה לפנים משורת הדין

פרק ב' | כד, ב

שיעור 13 – ואלו חייב להכריז

פרק ב' | כד, ב

שיעור 14 – והוא שעשויין כמגדלין

פרק ב' | כה, א

שיעור 15 – ספק הינוח

פרק ב' | כה, ב

שיעור 1 – מבוא למשנה סנהדרין

משנה סנהדרין

שיעור 2 – משנה סנהדרין פרק ד'

משנה סנהדרין פרק ד'

שיעור 3 – בתי הדין

משנה סנהדרין פרק ד'

שיעור 4 – איום

משנה סנהדרין פרק ד'

שיעור 5 – דרישה וחקירה בדיני ממונות

פרק ד' | לב, א

שיעור 1 – מסכת נזיקין וחלוקתה לבבות

פרק א' | משנה בבא מציעא

שיעור 2 – משנה פרק שנים אוחזין

פרק א' | משנה בבא מציעא פרק א'

שיעור 3 – סוגיית הפתיחה # 1 – חטיבה ראשונה

פרק א' | ב, א

שיעור 1 – מבט למשניות פרק שנים אוחזין

פרק א' | משנה בבא מציעא פרק א'
טוען עוד שיעורים...