נושא: דרכי לימוד

תורתו של פרופ' ישראל תא שמע בפי לומדי תורה

בית המדרש ומחקר התלמוד

על דרכי הלימוד בימינו – בעקבות הספר 'ובתורתו יהגה'

לימוד בריסקאי ולימוד טקסטואלי
טוען עוד שיעורים...