נושא: האיש מקדש - שער הגמרא תש"ף

שיעור 1 -פתיחה לפרק האיש מקדש: פרקי מבוא לשליחות

פרק ב' | מא, א

שיעור 2 -מצווה בו יותר מבשלוחו; טב למיתב טן דו

פרק ב' | מא, א

שיעור 3 – שלוחו של אדם כמותו בספרות התנאים

פרק ב' | מא, ב – מב, א

שיעור 4 – שליחות מנלן? סוגיית הבבלי

פרק ב' | מא, ב – מב, א

שיעור 5 – זכין לאדם שלא בפניו

פרק ב' | מב, א

שיעור 6 – אין שליח לדבר עבירה # 1

פרק ב' | מג, א

שיעור 7 – אין שליח לדבר עבירה # 2

פרק ב' | מג, א
טוען עוד שיעורים...