נושא: האשה נקנית - עתניאל תשס"ט

שיעור 1 – פרקי מבוא: מושגי יסוד ומקראות

פרק א' | ב, א

שיעור 2 – אישות בני נוח לעומת אישות של התורה – מה מיוחד באישות הלכתית?

פרק א' | ב, א

שיעור 3 – משניות קידושין פרק ראשון – מרצה אורח: הרב יעקב נגן

פרק א' | ב, א

שיעור 4 – משניות קידושין ומושג קניין אשה

פרק א' | ב, א

שיעור 5 – מבוא לסוגיית הפתיחה של קידושין

פרק א' | ב, א

שיעור 6 – לימדו סוגיית הפתיחה

פרק א' | ב, א – ג, א

שיעור 7 – כסף מנלן? דרשות התנאים

פרק א' | ג, ב – ד,ב

שיעור 8 – כסף מנלן? דרשות האמוראים

פרק א' | ג, ב – ד,ב

שיעור 9 – המשך דרשת האמוראים על כסף [הקלטה חלקית]

פרק א' | ג, ב

שיעור 10 – קידושי ביאה

פרק א' | ד, ב; ט, ב

שיעור 11 – תחילת ביאה קונה או סוף ביאה קונה? לטיב הבדל בין קידושין לנישואין

פרק א' | י, א

שיעור 12 – המקור לקידושי שטר

פרק א' | ה, א-ב

שיעור 13 – שטר קידושין – זיקה לגט או לשטר קניין?

פרק א' | ט, א

שיעור 14 – ויצאה והיתה

פרק א' | ט, א

שיעור 15 – קידושי אשה על ידי חליפין

פרק א' | ג, א

שיעור 16 – קניין סודר – טיב הקניין ויחסו לקניין כסף

פרק א' | ג, א

שיעור 17 – חופה

פרק א' | ה, א-ב

שיעור 18 – מבוא לקידושי כסף, תחילת ניתוח מחלוקת בית שמאי ובית הלל

פרק א' | יא, א-ב

שיעור 19 – מחלוקת בית שמאי ובית הלל האם שה מתקדשת בדינר או בפרוטה

פרק א' | יא, א-ב

שיעור 20 – שווה כסף ככסף ושיראי

פרק א' | ז, ב – ח, א

שיעור 21 – המשך שווה כסף ושיראי

פרק א' | ז, ב – ח, א

שיעור 22 – מקדש במלווה בתוספתא ובסוגייה מז

פרק א' | ו, ב (מז, א)

שיעור 23 – המקדש במלווה בסוגיות בפרק שני ובדף ו

פרק א' | ו, ב (מז, א)

שיעור 24 – מקדש בהנאת מלווה – שיטות הראשונים

פרק א' | ו, ב
טוען עוד שיעורים...