נושא: האשה נקנית - שער הגמרא תש"ף

שיעור 1 – פתיחה למסכת קידושין

פרק א' | ב, א

שיעור 2 -המשך העיון במקראות -אישות של ישראל לעומת אישות של בני נוח

פרק א' | ב, א

שיעור 3 -סוגיית הפתיחה של מסכת קידושין

פרק א' | ב, א-ב

שיעור 4 -מבט ראשון לדרשות על המקור לקידושי כסף

פרק א' | ג, ב

שיעור 5 – המשך העיון בדרשות התנאים למקור לקידושי כסף

פרק א' | ג, ב; ד, ב

שיעור 6 -מעמד קידושי כסף במשנת הרמב"ם

פרק א' | ג, ב

שיעור 7 -קידושי אשה על ידי חליפין

פרק א' | ג, א

שיעור 8 -בכסף: מחלוקת בית שמאי ובית הלל-פרוטה או דינר

פרק א' | יא, א-ב

שיעור 9 -דינר ופרוטה

פרק א' | יא-יב

שיעור 10 -קידושי ביאה

פרק א' | ד, ב

שיעור 11 -קידושי ביאה: הסוגייה ט, ב – י, א

פרק א' | ט, ב – י, א

שיעור 12 -השלמות על קידושי ביאה; התחלת העיון בדרשות למקור לקידושי שטר

פרק א' | ד, ב – ה, א

שיעור 13 -קידושי שטר: הסוגייה ט:

פרק א' | ט, ב

שיעור 14 -ויצאה והיתה

פרק א' | ט, ב

שיעור 15 -חופה

פרק א' | ה, א-ב

שיעור 16 -כיצד בכסף? אמירה בקידושין

פרק א' | ה, ב – ו, א

שיעור 17 -אמירה בקידושין

פרק א' | ה, ב – ו, א

שיעור 18-נתנה היא ואמר הוא; ידיים בקידושין; לשונות הקידושין

פרק א' | ה, ב – ו, א

שיעור 19 -המקדש במלווה

פרק א' | ו, ב

שיעור 20 -המקדש בהנאת מלוה

פרק א' | ו, ב

שיעור 21 -קניין במלוה

פרק א' | ו, ב

שיעור 22 -מתנה על מנת להחזיר

פרק א' | ו, ב

שיעור 23 -מקודשת מדין ערב ומדין עבד כנעני

פרק א' | ז, א

שיעור 24 -קידושין לחצאין

פרק א' | ז, א

שיעור 25 -קידושין לחצאין: איבעיות רבא

פרק א' | ז, א-ב

שיעור 26 -שווה כסף והמקדש בשיראי

פרק א' | ז, ב – ח, א

שיעור 27 -ממטבע לטבעת: במה קידשו במהלך הדורות

פרק א' | ח, א
טוען עוד שיעורים...