נושא: הלכות דעות תשפ"ג

שיעור 1- הקדמה להלכות דעות

דעות פרק א'

שיעור 2- הלכות דעות פרק א'- שביל הזהב כדרך ד'

דעות פרק א'

שיעור 3- הלכות דעות פרק ב' הלכות א-ג

דעות פרק ב'

שיעור 4- הלכות דעות פרק ב' הלכות ד-ו- הדעה והדיבור

דעות פרק ב'

שיעור 5- הלכות דעות פרק ג'- וכל מעשיך לשם שמים

דעות פרק ג'

שיעור 6- הלכות דעות פרקים ד-ה

דעות פרקים ד-ה
טוען עוד שיעורים...