נושא: יום הכיפורים

שבת שבתון

ליל יום כיפור תשע"ה

אשרי איש שלא ישכחך

ליל יום כיפור תשע"ו

לא להחמיץ את השעה

ליל יום כיפור תשע"ז

אשריכם ישראל לפני מי אתם מיטהרין

ליל יום כיפור תשפ"ב

פתח לנו שער בעת נעילת שער

נעילה תשע"ז

ויראה רינוננו עד ערב

נעילה תשפ"ב

קץ מחילה וסליחה

נעילה תשפ"ג
טוען עוד שיעורים...