נושא: פרישת כהן גדול וקטורת יום כיפור - עתניאל תש"ע

שיעור 1 – אחרי מות שני בני אהרן – יום כיפור והיום השמיני והמילואים

פרק א' | ב, א

שיעור 2 – סוגיית הפתיחה של מסכת יומא

פרק א' | ב, א

שיעור 3 – פרישת כהן גדול ופרישת כהן השורף את הפרה

פרק א' | ב, א – ג, ב

שיעור 4 – מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש על פרישת כהן גדול בבבלי ובירושלמי

פרק א' | ג-ה

שיעור 5 – מבוא לקטורת – ריח או מיסוך?

פרק א' | יח, א-ב

שיעור 6 – קטורת כל השנה וקטורת ביום כיפור – עיון במשנה יומא ובמשנה תמיד

פרק א' | יח, א-ב

שיעור 7 – מחלוקת פרושים וצדוקים על מעשה הקטורת

פרק א' | יח, א-ב

שיעור 8 – מעלה עשן

פרק א' | יט; נג

שיעור 9 – מעלה עשן בתורת בית בריסק – התכתבות בין הגרי"ז והגרי"ד

פרק א' | יט; נג

שיעור 10 – חתיית גחלים – הולכת קטורת ומחתה

פרק ה' | מז-מט

שיעור 11 – חפינת הקטורת

פרק ה' | מז-מט
טוען עוד שיעורים...