נושא: פרישת כה"ג, שעירים וקטורת - אורות שאול תשע"ט

שיעור 1 – פתיחה ללימוד סוגית פרישת כהן גדול – מקראות ומקורות תנאיים

פרק א' | ב, א

שיעור 2 – סוגית הבבלי על המקור לפרישת כהן גדול

פרק א' | ב, א – ג, ב

שיעור 3 – סוגיית הפתיחה בבלי יומא – יום כיפור ופרה אדומה

פרק א' | ב, א – ג, ב

שיעור 3 – מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש על המקור לחובת פרישה של כהן גדול

פרק א' | ג-ה

שיעור 4 – חמש טבילות ועשרה קידושים # 1

פרק ג' | לב, א

שיעור 5 – חמש טבילות ועשרה קידושים # 2

פרק ג' | לב, א

שיעור 6 – שני שעירי יום הכיפורים

פרק ד' | לט-מא

שיעור 7 – קטורת

פרק א' | יט; נג

שיעור 8 – קטורת – מחלוקת פרושים וצדוקים

פרק א' | יט; נג

שיעור 9 – קטורת – מעלה עשן

פרק א' | יט; נג

שיעור 10 – קטורת – חתיית גחלים וחפינה

פרק ה' | מז-מט
טוען עוד שיעורים...