נושא: ימים נוראים

ליל ההכתרה

ליל ראש השנה תשע"ה

'ושמנו קראת בשמך'

ליל ראש השנה תשע"ו

לך ד' הצדקה ולנו בושת פנים

במוצאי מנוחה תשע"ה

חובת התשובה המיוחדת בימים נוראים

במוצאי מנוחה תשע"ו

במוצאי מנוחה קדמנוך תחילה

במוצאי מנוחה תשע"ז

אני לדודי ודודי לי

שיחה לפני סליחות בניגון תשע"ז

אשרי העם יודעי תרועה

שיחה לפני תקיעות תשע"ה

דואט השופרות

שיחה לפני תקיעות תשע"ו

בכסה ליום חגנו

שיחה לפני תקיעות תשע"ז

שבת שבתון

ליל יום כיפור תשע"ה

אשרי איש שלא ישכחך

ליל יום כיפור תשע"ו

לא להחמיץ את השעה

ליל יום כיפור תשע"ז

אשריכם ישראל לפני מי אתם מיטהרין

ליל יום כיפור תשפ"ב

פתח לנו שער בעת נעילת שער

נעילה תשע"ז

ויראה רינוננו עד ערב

נעילה תשפ"ב

קץ מחילה וסליחה

נעילה תשפ"ג
טוען עוד שיעורים...