נושא: כיצד מברכין תש"ע

שיעור 1 – פתיחה למשנה פרק כיצד מברכין

פרק ו' | לה, א

שיעור 2 – רקע ל'ברכות הפירות' במקראות

פרק ו' | לה, א

שיעור 3 – תיקון האכילה האנושית בתורה

פרק ו' | לה, א

שיעור 4 – המקור לחובת הברכה לפני האכילה

פרק ו' | לה, א

שיעור 5 – המקור לחובת הברכה לפני אכילה בספרות תנאים ובבבלי

פרק ו' | לה, א

שיעור 6 – מסקנת סוגיית הבבלי – הופעת ברכות הנהנין?

פרק ו' | לה, א

שיעור 7 – בעקבות סוגיית הפתיחה של פרק כיצד מברכין

פרק ו' | לה, ב

שיעור 8 – ברכת היין

פרק ו' | לה, ב

שיעור 9 – ברכת היין והברכה על שמן זית

פרק ו' | לה, ב – לו, א

שיעור 10 – קמחא דחיטי

פרק ו' | לו, א

שיעור 11 – טרימא

פרק ו' | לח, א

שיעור 12 – דובשא דתמרי – זיעה בעלמא

פרק ו' | לח, א

שיעור 13 – שלקות # 1

פרק ו' | לח, ב – לט, א

שיעור 14 – שלקות # 2

פרק ו' | לח, ב – לט, א

שיעור 15 – שלקות # 3 – שלקות ומי שלקות

פרק ו' | לח, ב – לט, א

שיעור 16 – סיכום להלכה למעשה – קמחא דחיטי, טרימא ושלקות

פרק ו' | לו, לח-לט

שיעור 17 – ברכה על מרק וברכה על סוכר

פרק ו' | לט, א

שיעור 18 – קורא

פרק ו' | לו, א

שיעור 19 – צלף # 1 – לדרכי ההמשגה של חז"ל

פרק ו' | לו, א

שיעור 20 – צלף # 2 – הגדרת פרי בברכות הפירות ובערלה

פרק ו' | לו, א

שיעור 21 – צלף # 3 – ברכה על קליפות ועל גרעינים

פרק ו' | לו, א – ב

שיעור 22 – בורא מיני מזונות 1 – תוספתא ובבלי

פרק ו' | לו, ב – לז, א

שיעור 23 – בורא מיני מזונות # 2 – ברכה על אורז

פרק ו' | לז, א

שיעור 24 – בורא מיני מזונות # 3 – אורז

פרק ו' | לז, א
טוען עוד שיעורים...