נושא: כתובות פרק רביעי

שיעור 1 – משנה כתובות פרק ד' – רקע מקראי, תוכן ומבנה

פרק ד' | משניות פרק ד'

שיעור 2 – 'רשות האב' ו'רשות הבעל'

פרק ד' | מו, ב

שיעור 3 – האב זכאי במעשי ידי הבת ובמציאתה

פרק ד' | מז, א

שיעור 4 – חובות הבעל כלפי אשתו

פרק ד' | מז, ב – מח, א

שיעור 5 – חיוב מזונות ואכילת פירות על ידי הבעל

פרק ד' | מז, ב – מח, א

שיעור 6 – מי שנשתטה או הלך למדינת הים – מזונות מרכוש הבעל והאב

פרק ד' | מח, א

שיעור 7-מזונות הילדים # 1

פרק ד' | מט, א-ב

שיעור 8-מזונות הילדים # 2

פרק ד' | מט, א-ב

שיעור 9- שתי תקנות אושא- לא לבזבז יותר מחומש וחינוך ילדים

פרק ד' | נ, א

שיעור 10- לא כתב לה חייב מפני שהוא תנאי בית דין

פרק ד' | נא, א

שיעור 11 -תחילתו באונס וסופו ברצון

פרק ד' | נא, ב

שיעור 12 -שבויי מלכות ושבויי ליסטות

פרק ד' | נא, ב

שיעור 13 -חיוב פדיון: נאמנות זוגית או פוליסת ביטוח?

פרק ד' | נב, א-ב

שיעור 14 -רפואה

פרק ד' | נב, ב

שיעור 15 -כתובת בנין דכרין

פרק ד' | נב, ב

שיעור 16 – כתובת בנין דכרין בזמן הזה

פרק ד' | נב, ב

שיעור 17 -מלאכות שהאשה עושה לבעלה

פרק ה' | נט, ב – סא, ב

שיעור 18 -מצות עונה

פרק ה' | סא, ב – סג, א

שיעור 19 -מורדת # 1 -הסוגייה

פרק ה' | סג,א – סד, ב

שיעור 20 -מורדת # 2: טענת מאיס עליי

פרק ה' | סג, א – סד, ב

שיעור 21 -הסכמי קדם נישואין: היבטים הלכתיים ורעיוניים

פרק ה' | סג, א – סד, ב

שיעור 22 -עוברת על דת משה ויהודים

פרק ז' | עב, א – ב

שיעור 23 -כיסוי ראש לנשים

פרק ז' | עב, א – ב

שיעור 24 -קביעת מקום מגורים

פרק י"ג | קי, א-ב
טוען עוד שיעורים...