נושא: כתובות

שיעור 1 – פתיחה למסכת כתובות

פרק א' | משנה כתובות

שיעור 2 – תקנת זמן נישואין

פרק א' | ב-ה

שיעור 3 – הגיע זמן ולא נישאת

פרק א' | ב, א-ב

שיעור 4 – אונס בגיטין – הסוגיות

פרק א' | ב, ב – ג, א

שיעור 5 – אונס בגיטין – ראשונים

פרק א' | ב, ב – ג, א

שיעור 6 – אפקעינהו רבנן לקידושין

פרק א' | ג, א

שיעור 7 – ומסכנה ואילך

פרק א' | ג, ב

שיעור 8 – ייהרג ואל יעבור בגילוי עריות

פרק א' | ג, ב

שיעור 9 – ואם מחמת האונס מותר

פרק א' | ג, ב

שיעור 10 – חתן אבל

פרק א' | ד, א-ב

שיעור 11 – מהו לבעול בתולה בתחילה בשבת # 1

פרק א' | ה, ב – ז, א

שיעור 12 – מהו לבעול בתולה בתחילה בשבת # 2

פרק א' | ה, ב – ז, א

שיעור 13 – ברכת האירוסין

פרק א' | ז, א-ב

שיעור 14 – ברכת חתנים # 1

פרק א' | ז, א-ב

שיעור 15 – ברכת חתנים # 2 – הצורך בעשרה ופנים חדשות

פרק א' | ז, ב

שיעור 16 – ברכת חתנים # 3 – שבע ברכות

פרק א' | ח, א

שיעור 17 – טענת פתח פתוח לאסרה על בעלה

פרק א' | ט, א

שיעור 18 – שוויא לנפשיה חתיכה דאיסורא

פרק א' | ט, א

שיעור 19 – ספק ספיקא

פרק א' | ט, א

שיעור 20 – כיצד אשה נאסרת על בעלה?

פרק א' | ט, א-ב

שיעור 21 – טענת פתח פתוח להפסידה כתובתה

פרק א' | ט, ב – י, ב

שיעור 22 – מבט ראשון לגר קטן

פרק א' | יא, א

שיעור 23 – גר קטן

פרק א' | יא, א

שיעור 24 – כתובות בתולה וכתובת אלמנה

פרק א' | יא, א-ב
טוען עוד שיעורים...