נושא: מועדי השנה

ליל ההכתרה

ליל ראש השנה תשע"ה

'ושמנו קראת בשמך'

ליל ראש השנה תשע"ו

לך ד' הצדקה ולנו בושת פנים

במוצאי מנוחה תשע"ה

חובת התשובה המיוחדת בימים נוראים

במוצאי מנוחה תשע"ו

במוצאי מנוחה קדמנוך תחילה

במוצאי מנוחה תשע"ז

אני לדודי ודודי לי

שיחה לפני סליחות בניגון תשע"ז

אשרי העם יודעי תרועה

שיחה לפני תקיעות תשע"ה

דואט השופרות

שיחה לפני תקיעות תשע"ו

בכסה ליום חגנו

שיחה לפני תקיעות תשע"ז

שבת שבתון

ליל יום כיפור תשע"ה

אשרי איש שלא ישכחך

ליל יום כיפור תשע"ו

לא להחמיץ את השעה

ליל יום כיפור תשע"ז

אשריכם ישראל לפני מי אתם מיטהרין

ליל יום כיפור תשפ"ב

פתח לנו שער בעת נעילת שער

נעילה תשע"ז

ויראה רינוננו עד ערב

נעילה תשפ"ב

רבן גמליאל – פסח מצה ומרור

פסח תשפ"ג

מצה זו על שום מה?

פסח תשפ"א

היכרא לתינוקות

פסח תשע"ט

מה נשתנה

פסח תשפ"ג

סיפור יציאת מצרים

פסח תשפ"ג

שמחת פורים במשנת הרמב"ם

פורים תשפ"ג

סעודת פורים

פורים תשפ"ב

מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות?

פסח תשפ"א

יש קונה עולמו בשעה אחת – הרוגי מלכות מזומנים לחיי העולם הבא

יום הזכרון תשפ"ג
טוען עוד שיעורים...