נושא: מלחמת שמחת תורה

השיחות מוקדשות לזכר בני הקהילה שנפלו על קידוש השם במלחמה בהגנת עם ישראל בארצו

יוסף מלאכי גדליה הי"ד

הרב אלישע לוינשטרן הי"ד

מנשרים קלו ומאריות גברו לעשות רצום קונם

 

בימי המלחמה, מדי ליל שבת, העברתי שיחה לקהילת 'אוהל יונה מנחם', בה השתדלתי להתייחס למאורעות השבוע החולף ולתת להם מבט אמוני, לרוב מתוך זיקה לפרשת השבוע
השיחות מהוות מעין יומן רוחני של מאורעות המלחמה

בתפילה לשלומם של חיילי צה"ל ולהצלחתם
בתפילה לשובם בשלום של אחינו ואחיותינו החטופים

פרשת בראשית – אבינו מלכנו עשה למען טבוחים על ייחודך ועשה למען באי באש ובמים על קידוש שמך

פרשת בראשית תשפ"ד
טוען עוד שיעורים...