נושא: מנחות פרק שלישי - מזוזה תשע"ח

שיעור 1 – פתיחה לסוגיות מזוזה – היחס בין מזוזה ובין ספר תורה

פרק ג' | לא, ב – לב, א

שיעור 2 – פתוחות וסתומות בפרשיות תפילין ומזוזה # 1

פרק ג' | לב, א

שיעור 3 – פתוחות וסתומות בפרשיות תפילין ומזוזה # 2

פרק ג' | לב, א

שיעור 4 – קלף, דוכסוסטוס וגויל

פרק ג' | לב, א

שיעור 5 – שרטוט בסת"ם

פרק ג' | לב, ב

שיעור 6 – כבוד ספר תורה, האיסור לכתוב מזוזה כאגרת, תלאה במקל

פרק ג' | לב, ב

שיעור 7 – טפח סמוך לרשות הרבים, שני דפין, היכר ציר

פרק ג' | לג, א

שיעור 8 – היכר ציר עשאה כמין נגר

פרק ג' | לג, א

שיעור 9 – חיוב מזוזה בבית מדרש

פרק ג' | לג, א

שיעור 10 – שליש העליון

פרק ג' | לג, א

שיעור 11 – אחורי הדלת והעמיק לה טפח

פרק ג' | לג, ב

שיעור 12 – חיוב מזוזה בחצר ובאכסדרה

פרק ג' | לג, ב

שיעור 13 – מגינה לבית, בית שער

פרק ג' | לג, ב – לד, א

שיעור 14 – הגדרת מקום דירה המחייב במזוזה

פרק ג' | לד, א

שיעור 15 – שערי העיר, שותפות עם גוי, מחסן

פרק ג' | לד, א

שיעור 16 – חיוב מזוזה במחסן ובמשרד

פרק ג' | לד, א

שיעור 17 – עדויות על אי הקפדה בתקופת ראשונים על מצות מזוזה; עשויה כקשת

פרק ג' | לד, א

שיעור 18 – מזוזה בבית בית האשה, מזוזה בבית כנסת

פרק ג' | לד, א
טוען עוד שיעורים...