נושא: מנחות פרק שלישי

שיעור 1 – פרשיות תפילין בספר שמות

פרק ג' | לד, ב

שיעור 2 – פרשיות תפילין בספר דברים

פרק ג' | לד, ב

שיעור 3 – טוטפות

פרק ג' | לד, ב

שיעור 4 – פירוש המילה 'תפילין'

פרק ג' | לד, ב

שיעור 5 – ארבע פרשיות בתפילין

פרק ג' | לד, ב

שיעור 6 – תפילין של יד ותפילין של ראש # 1

פרק ג' | לד, ב

שיעור 7 – תפילין של יד ותפילין של ראש # 2

פרק ג' | לד, ב

שיעור 8 – סדר פרשיות של תפילין – עיון בסוגייה, רש"י ורמב"ם

פרק ג' | לד, ב

שיעור 9 – תפילין של רבנו תם

פרק ג' | לד, ב
טוען עוד שיעורים...