נושא: סוטה פרק שביעי

שיעור 1 – פתיחה לפרק אלו נאמרין

פרק ז' | לב, א

שיעור 2 – דברים הנאמרים בכל לשון

פרק ז' | לב, א

שיעור 3 – דברים הנאמרים בלשון הקודש

פרק ז' | לג, א

שיעור 4 – דברים הנאמרים בכל לשון – השלמות

פרק ז' | לב, ב

שיעור 5 – הברות שונות בלשון הקודש

פרק ז' | לג, א

שיעור 6 – אמירות הלכתיות – פתיחה לברכות וקללות

פרק ז' | לב, ב

שיעור 7 – מעמד הר עיבל בספר דברים

פרק ז' | לג, ב

שיעור 8 – דיוני התנאים על מיקום וזמן של מעמד הר עיבל

פרק ז' | לג, ב

שיעור 9 – מעמד הברכה והקללה בתוספתא סוטה פרק ח'

פרק ז' | לד, א

שיעור 10 – כתיבת התורה על האבנים

פרק ז' | לה, ב

שיעור 11 – מיקום הלויים במעמד הר עיבל

פרק ז' | לו, א

שיעור 12 – שלש בריתות על התורה

פרק ז' | לז, ב

שיעור 13 – המזבח בהר עיבל – מבט על הממצא הארכיאולוגי

פרק ז' | לג, ב

שיעור 14 – חטא המרגלים, יוסף ואשת פוטיפר # 1

פרק ז' | לה, א; לו, ב

שיעור 15 – חטא המרגלים, יוסף ואשת פוטיפר # 2

פרק ז' | לו, ב

שיעור 16 – יוסף ואשת פוטיפר – כיצד מתגברים על פיתוי?

פרק ז' | לו, ב- לז, א

שיעור 17 – סיכום על מעמד הברכה והקללה; פתיחה לברכת כהנים

פרק ז' | לז, ב

שיעור 18 – ברכת כהנים במקדש

פרק ז' | לז, ב

שיעור 19 – ברכת כהנים במקדש ובגבולין

פרק ז' | לז, ב

שיעור 20 – ברכת כהנים במדרש ההלכה – המחווה והמהות

פרק ז' | לח, א

שיעור 21 – אמור להם – הקריאה כהנים

פרק ז' | לח, ב

שיעור 22 – כהנים – הזיקה בין ברכת כהנים ובין תפילה

פרק ז' | לח, ב

שיעור 23 – הקראת ברכת כהנים על ידי הש"ץ

פרק ז' | לח, ב

שיעור 24 – עקירת רגלי הכהנים ברצה

פרק ז' | לח, ב
טוען עוד שיעורים...