נושא: סנהדרין פרק רביעי תשע"ג

שיעור 1 – מבוא למשנה סנהדרין

משנה סנהדרין

שיעור 2 – משנה סנהדרין פרק ד'

משנה סנהדרין פרק ד'

שיעור 3 – בתי הדין

משנה סנהדרין פרק ד'

שיעור 4 – איום

משנה סנהדרין פרק ד'

שיעור 5 – דרישה וחקירה בדיני ממונות

פרק ד' | לב, א

שיעור 6 – שלא תנעול דלת בפני לווין

פרק ד' | לב, א

שיעור 7 – הכחשה בחקירות בדיני ממונות; דין מרומה; שתי ספינות; הלוך אחרי בית דין יפה

פרק ד' | לב, ב

שיעור 8 – פותחין לזכות

פרק ד' | לב, ב

שיעור 9 – טעות בדיני ממונות # 1 – כיצד נוצרה הסתירה בין המשניות? השתלשלות הדיון האמוראי

פרק ד' | לג, א

שיעור 10 – טעות בדיני ממונות # 2 – הסברי הראשונים לרב יוסף ולרב נחמן

פרק ד' | לג, א

שיעור 11 – טעות בדיני ממונות # 3 – הסבר רב ששת המבחין בין טעות בדבר משנה ובין טעות בשיקול הדעת

פרק ד' | לג, א

שיעור 12 – טעות בדיני ממונות # 4 – הסבר רב חסדא

פרק ד' | לג, א

שיעור 13 – טעות בדיני ממונות # 5 – הבבות השונות של הרי"ף ושל הרז"ה

פרק ד' | לג, א

שיעור 14 – טעות בדיני ממונות # 6 – רמב"ם

פרק ד' | לג, א

שיעור 15 – מחזירין לזכות ולא לחובה

פרק ד' | לג, ב

שיעור 16 – מחזירים בדיני נפשות בטעה בדבר שהצדוקים מודים בו # 1

פרק ד' | לג, ב

שיעור 17 – מחזירים בדיני נפשות בטעה בדבר שהצדוקים מודים בו # 2

פרק ד' | לג, ב

שיעור 18 – בדיני ממונות הכל מלמדים זכות

פרק ד' | לג, ב

שיעור 19 – לימוד חובה בשעת גמר דין

פרק ד' | לד, א

שיעור 20 – דיני ממונות דנים ביום

פרק ד' | לד, ב
טוען עוד שיעורים...