נושא: סנהדרין פרק שלישי - זבל"א תש"ס

שיעור 1 – פתיחה לפרק שלישי ומח' ר"מ וחכמים בעניין זבל"א

פרק ג' | כג, א

שיעור 2 – מחלוקת רבי מאיר וחכמים בעניין זבל"א

פרק ג' | כג, א

שיעור 3 – נוגע בעדות, צריך לברר

פרק ג' | כג, ב

שיעור 4 – נאמן עליי אבא

פרק ג' | כד, א

שיעור 5 – ואלו הן הפסולין # 1

פרק ג' | כד, ב

שיעור 6 – אסמכתא

פרק ג' | כד, ב

שיעור 7 – ואלו הן הפסולין # 2

פרק ג' | כה, א

שיעור 8 – פסול מפריחי יונים לעדות והדרכים להכשיר פסול לעדות

פרק ג' | כה, א

שיעור 9 – סוחרי שביעית

פרק ג' | כו, א

שיעור 10 – היתקי עבודת קרקע בשביעית

פרק ג' | כו, א

שיעור 11 – הכרזה ומידת הזדון הפוסלת

פרק ג' | כו, ב

שיעור 12 – עד זומן: ממתי נפסל?

פרק ג' | כו, ב

שיעור 13 – מומר אוכל נבלות

פרק ג' | כז, א

שיעור 14 – נאמנות פסולי עדות באיסורים ובעדות אשה

פרק ג' | כז, ב

שיעור 15 – ואלו הן הקרובים

פרק ג' | כז, ב

שיעור 16 – בעניין עדותו של מי שאינו שומר תורה ומצוות בימינו

פרק ג' | כז, ב

שיעור 17 – השלמת רשימת פסולי עדות – עיון ברמב"ם הלכות עדות פ"ט

פרק ג' | כז, ב

שיעור 18 – עדות מיוחדת

פרק ג' | ל, א

שיעור 19 – הכחשה בבדיקות

פרק ג' | ל, ב

שיעור 20 – ראיה אחרונה

פרק ג' | ל, ב
טוען עוד שיעורים...