נושא: ספר שופטים

שיעור 1 – פרשת כהן משוח מלחמה בתורה # 1 – 'לא תירא מהם'

שיעורים בימי מלחמת שמחת תורה תשפ"ד

שיעור 2 – פרשת כהן משוח מלחמה # 2 – חוזרים מערכי מלחמה [הקלטה חלקית]

שיעורים בימי מלחמת שמחת תורה תשפ"ד

שיעור 3 – פרשת כהן משוח מלחמה # 3 – 'הירא ורך הלבב'

שיעורים בימי מלחמת שמחת תורה תשפ"ד

שיעור 4 – פרשת כהן משוח מלחמה # 4 – חובת התגייסות של בני התורה להילחם

שיעורים בימי מלחמת שמחת תורה תשפ"ד

שיעור 5 – מלחמת רשות ומלחמת מצווה # 1

שיעורים בימי מלחמת שמחת תורה תשפ"ד

שיעור 6 – מלחמת מצווה ומלחמת רשות # 2

שיעורים בימי מלחמת שמחת תורה תשפ"ד

שיעור 7 – מלחמת מצווה ומלחמת רשות # 3

שיעורים בימי מלחמת שמחת תורה תשפ"ד

שיעור 8 – מלחמת מצווה – שיטת הרמב"ם

שיעורים בימי מלחמת שמחת תורה תשפ"ד

שיעור 9 – מלחמת שבעה עממים

שיעורים בימי מלחמת שמחת תורה תשפ"ד

שיעור 10 – מלחמת רשות # 1

שיעורים בימי מלחמת שמחת תורה תשפ"ד

שיעור 11 – מלחמת רשות # 2

שיעורים בימי מלחמת שמחת תורה תשפ"ד

שיעור 12 – מלחמת רשות # 3

שיעורים בימי מלחמת שמחת תורה תשפ"ד

שיעור 13 – מלחמת רשות # 4

שיעורים בימי מלחמת שמחת תורה תשפ"ד

שיעור 14 – מלחמה לד' בעמלק לדור דור – העמק דבר

שיעורים בימי מלחמת שמחת תורה תשפ"ד

שיעור 15 – מלחמת הרשות # 5 – מלחמות דוד

שיעורים בימי מלחמת שמחת תורה תשפ"ד

שיעור 16 – מלחמת הרשות # 6

פרק ה' | הלכה א – ב

שיעור 17 – מלך פורץ לו דרך; מלחמת עמלק

פרק ה' | הלכה ג – ה

שיעור 18 – מחיית עמלק

פרק ה' | הלכה ה

שיעור 19 – כיבוש רבים # 1

פרק ה' | הלכה ו

שיעור 20 – כיבוש רבים # 2

פרק ה' | הלכה ו

שיעור 21 – כיבוש רבים # 3

פרק ה' | הלכה ו

שיעור 22 – כיבוש רבים # 4

פרק ה' | הלכה ו

שיעור 23 – הסבר המשוואה בכתבי הרמב"ם של דעת רוב ישראל עם בית דין הגדול

פרק ה' | הלכה ו

שיעור 24 – האיסור לשכון במצרים # 1

פרק ה' | הלכה ז

שיעור 25 – האיסור לשכון במצרים # 2 – פרשנות הפסוק האוסר להרבות סוסים ולשוב למצרים

פרק ה' | הלכה ז

שיעור 26 – האיסור לשכון בארץ מצרים # 3 – הסבר הרמב"ן לפסוק 'וד' אמר לכם לא תסיפון'

פרק ה' | הלכה ז

שיעור 27 – האיסור לשכון בארץ מצרים # 4

פרק ה' | הלכה ז

שיעור 28 – האיסור לשכון בארץ מצרים # 5

פרק ה' | הלכה ז-ח

שיעור 29 – מגורים תחת שלטון מוסלמי ותחת שלטון נוצרי

פרק ה' | הלכה ז-ח

שיעור 30 – יישוב ארץ ישראל # 1 – מבט אל היחידה

פרק ה' הלכה ט-יב

שיעור 31 – יישוב ארץ ישראל # 2 – למה היחידה ממוקמת בהלכות מלחמות?

פרק ה' | הלכה ט

שיעור 32 – יישוב ארץ ישראל # 3 – היתרי יציאה לחו"ל

פרק ה' | הלכה ט

שיעור 33 – היתרי יציאה לחו"ל # 1 – באילו נסיבות מותר לצאת

פרק ה' | הלכה ט

שיעור 34 – היתרי יציאה לחו"ל # 2

פרק ה' | הלכה ט

שיעור 35 – יציאה מהארץ משיקולים כלכליים

פרק ה' | הלכה ט
טוען עוד שיעורים...