נושא: בבא קמא פרקים א-ב - אורות שאול תשפ"ד

שיעור 1 – תשלומי נזיקין במקראות

פרק א' ו, ב

שיעור 2 – 'מיטב' בספרות התנאים – מ'מיטב שדהו' ל'עידית'

פרק א' | ו, ב

שיעור 3 – שיטת ר' ישמעאל בבבלי – מ'מיטב' ל'עידית דניזק'

פרק א' | ו, ב

שיעור 4 – תשלום נזיקין – 'מיטב' או 'כסף' ואפילו סובין

פרק א' | ז-ט

שיעור 5 – 'שום כסף ושווה כסף'

פרק א' | יד, ב

שיעור 6 – כל שחבתי בשמירתו הכשרתי את נזקו

פרק א' | ט, ב

שיעור 7 – מסר אשו לחש"ו – שיטת ר' יוחנן; חומר בשור מבבור

פרק א' | ט, ב

שיעור 8 – הכשרתי מקצת נזקו חבתי בתשלומי נזקו

פרק א' | י, א-ב

שיעור 9 – חמישה שישבו על ספסל אחד – פפא בר אבא

פרק א' | י, ב

שיעור 10 – רשות המיוחדת למזיק; רשות המזיק והניזק

פרק א' | יג, ב – יד, א

שיעור 11 – דיון הבבלי על ברייתת ארבע רשויות

פרק א' | יד, א

שיעור 12 – חצר שאינה של שניהם

פרק א' | יד, א

שיעור 13 – שור תם: משותפות בספיגת ההפסד לתשלום חצי נזק

פרק ג' | לג, א

שיעור 14 – מחלוקות רבי מאיר ורבי יהודה על שור תם

פרקים ג'-ד' | לד, א; מה, ב
טוען עוד שיעורים...