נושא: פרקים א-ו - אבות נזיקין - עתניאל תשס"ח

סדרת השיעורים הועברה לבני שיעור ה' בישיבת עתניאל זמן אלול וזמן חורף תשס"ח.
בזמן אלול, הלימוד בסדרים הוקדש ללימוד בקיאות של פרקים א-ו, והשיעורים התמקדו במשנה בבא קמא [שיעורים 9-1]. בזמן חורף למדנו לפי סדר אבות: קרן, שן ורגל, בור.

שיעור 1 – פרשיות נזיקין בשמות כא-כב

פרק א' | ב, א

שיעור 2 – השוואה של דיני נזיקין בתורה לחוקי מזרח קדום

פרק א' | ב, א

שיעור 3 – משנה בבא קמא # 1

פרק א' | ב, א

שיעור 4 – משנה בבא קמא # 2

פרק א' | ב, א

שיעור 5 – משנה בבא קמא # 3

פרק א' | ב, א

שיעור 6 – משנה בבא קמא # 4 – תמות ומועדות

פרק א' | ב, א

שיעור 7 – משנה בבא קמא # 5 – רשויות

פרק א' | ב, א

שיעור 8 – תוספתא בבא קמא

פרק א' | ב, א

שיעור 9 – ארבעה אבות נזיקין

פרק א' | ב-ג

שיעור 10 – 'אבות' בלשון התנאים ו'אבות ותולדות' בלשון האמוראים

פרק א' | ב-ג

שיעור 11 – קרן # 1 – כוונתו להזיק

פרק א' | ב-ה

שיעור 12 – קרן # 2 – משונה

פרק א' | ב-ה

שיעור 13 – הגדרת שן ורגל בספרות תנאים

פרק א' | ב-ה

שיעור 14 – יושם השור והוחלט השור # 1

פרק ג' | לג-לד

שיעור 15 – יושם השור והוחלט השור # 2

פרק ג' | לד

שיעור 16 – תמות – תשלום חצי נזק או חלוקת ההפסד

פרק ג' | לד

שיעור 17 – קשרו בעליו במוסירה – חיוב נזיקין ושמירה # 1

פרק ג' | לד

שיעור 18 – קשרו בעליו במוסירה – חיוב נזיקין ושמירה # 2

פרק ג' | מה, ב

שיעור 19 – פלגא ניזקא קנסא או ממונא? # 1

פרק א' | טו, ב

שיעור 20 – פלגא ניזקא קנסא או ממונא? # 2

פרק א' | טו, ב

שיעור 21 – פלגא ניזקא קנסא או ממונא? # 3

פרק א' | טו, ב

שיעור 22 – העדאה # 1

פרק ב' | כג, ב

שיעור 23 – העדאה # 2

פרק ב' | כג, ב

שיעור 24 – סיכום קרן – מ'שור תחת השור' לתשלומי 'חצי נזק'

פרקים א' – ה'
טוען עוד שיעורים...