נושא: פרק יום הכיפורים עתניאל תשס"ח

שיעור 1 – עינויי יום הכיפורים – הפרשיות בתורה

פרק ח' | עג, ב

שיעור 2 – תענו את נפשותיכם – עיון במקראות

פרק ח' | עג, ב

שיעור 3 – מדרשי הלכה על 'תענו את נפשותיכם'

פרק ח' | עד, ב

שיעור 4 – המשך העיון במדרשי הלכה על עינוי

פרק ח' | עד, ב

שיעור 5 – ברייתת מדרש ההלכה על עינוי בתלמודים

פרק ח' | עד, ב

שיעור 6 – עינוי בסוגיות הבבלי – חוויה מדברית בחודש השביעי

פרק ח' | עד, ב – עז, א

שיעור 7 – עייף במדבר – יום כיפור כיום חולשה

פרק ח' | עד, ב – עז, א

שיעור 8 – איסור רחיצה ביום הכיפורים – עייפות מחום

פרק ח' | עו, ב -עח, א

שיעור 9 – איסור נעילת הסנדל ביום כיפור

פרק ח' | עח, ב

שיעור 10 – כפרת יום כיפור במשנה – יום הבאת חטאת ואשם

פרק ח' | פה, ב

שיעור 11 – גישות שונות בספרות התנאים על כפרת יום כיפור לאחר החורבן

פרק ח' | פה, ב – פו, א

שיעור 12 – האם יום כיפור מכפר ללא תשובה?

פרק ח' | פה, ב

שיעור 13 – וידוי על קרבן ווידוי של תשובה

פרק ח' | פז, ב
טוען עוד שיעורים...