נושא: פרק יום הכיפורים - תמיד תשע"א/ב

שיעור 1 – כפרת יום כיפור

פרק ח' | פה, ב

שיעור 2 – תשובה תולה ויום כיפור מכפר; האם יום כיפור מכפר בלי תשובה

פרק ח' | פה, ב

שיעור 3 – וידוי בתנ"ך

פרק ח' | פה, ב

שיעור 4 – נוסח הוידוי

פרק ח' | פז, ב

שיעור 5 – וידוי יום הכיפורים

פרק ח' | פז, ב

שיעור 6 – וידוי יום הכיפורים, נעילה

פרק ח' | פז, ב

שיעור 7 – נעילת הסנדל

פרק ח' | עח, א
טוען עוד שיעורים...