נושא: בבא מציעא פרק שני

שיעור 1-פרשיות השבת אבידה בתורה

פרק ב' | כא, א

שיעור 2 – מצא פירות מפוזרין

פרק ב' | כא, א

שיעור 3 – ייאוש שלא מדעת # 1

פרק ב' | כא, א-ב

שיעור 4 – ייאוש שלא מדעת # 2

פרק ב' | כא, ב

שיעור 5 – ייאוש שלא מדעת # 3

פרק ב' | כב, א

שיעור 6 – ייאוש שלא מדעת # 4

פרק ב' | כב, ב

שיעור 7 – סימן העשוי לידרס

פרק ב' | כב, ב

שיעור 8 – ראיות הגמרא על סימן העשוי לידרס

פרק ב' | כג, א

שיעור 9 – מה יכול להיות סימן?

פרק ב' | כג, ב

שיעור 10 – השבת אבידה בטביעות עין

פרק ב' | כג, ב

שיעור 11 – סרטיא ופלטיא

פרק ב' | כד, א

שיעור 12 – השבת אבידה לפנים משורת הדין

פרק ב' | כד, ב

שיעור 13 – ואלו חייב להכריז

פרק ב' | כד, ב

שיעור 14 – והוא שעשויין כמגדלין

פרק ב' | כה, א

שיעור 15 – ספק הינוח

פרק ב' | כה, ב

שיעור 16 – מצא כלי באשפה ואבידה מדעת

פרק ב' | כה, ב

שיעור 17 – מצא בכותל חדש וסלע שנפל בפני שנים או שלושה

פרק ב' | כו, א

שיעור 18 – ראה סלע שנפל בפני שנים או שלושה

פרק ב' | כו, ב

שיעור 19 – ראה סלע שנפלה

פרק ב' | כו, ב

שיעור 20 – מצא בחנות

פרק ב' | כו, ב – כז, א

שיעור 21 – סימנים דאורייתא או דרבנן # 1

פרק ב' | כז, א – כח, א

שיעור 22 – סימנים דאורייתא או דרבנן # 2

פרק ב' | כז, א – כח, א

שיעור 23 – פסקי הרמב"ם על סימנים

פרק ב' | כז, א – כח, א

שיעור 24 – עד מתי חייב להכריז?

פרק ב' | כח, א
טוען עוד שיעורים...