נושא: קידושין פרק שלישי תשס"ב

שיעור 1 – פרק האומר – משנה ראשונה

פרק ג' | נח, ב

שיעור 2 – קידושין לאחר ל' ואתי דיבור ומבטל דיבור

פרק ג' | נט, א

שיעור 3 – ביטול שליחות בפסקי הרמב"ם

פרק ג' | נט, א

שיעור 4 – קידושין מעכשיו ולאחר ל'

פרק ג' | נט, ב

שיעור 5 – מעכשיו ולאחר ל – תוספת מקורות

פרק ג' | נט, ב

שיעור 6 – כל האומר על מנת כאומר מעכשיו דמי

פרק ג' | ס, א

שיעור 7 – פרשנות תנאים ונאמנות על קיום התנאי

פרק ג' | ס, ב

שיעור 8 – משפטי התנאים

פרק ג' | סא, א

שיעור 9 – דבר שלא בא לעולם # 1 – עיון בסוגיית הגמרא

פרק ג' | סב, א

שיעור 10 – דבר שלא בא לעולם # 2

פרק ג' | סב, א

שיעור 11 – מקדש עוברה

פרק ג' | סב, ב

שיעור 12 – על מנת שאדבר עליך לשלטון

פרק ג' | סג, א

שיעור 13 – על מנת שירצה אבא

פרק ג' | סג, א

שיעור 14 – נאמנויות על קידושין

פרק ג' | סג, ב

שיעור 15 – נאמנות האב על בתו

פרק ג' | סד, א

שיעור 16 – מי שיש לו שתי כתי בנות

פרק ג' | סד, ב

שיעור 17 – האומר לאשה קדשתיך

פרק ג' | סה, א

שיעור 18 – עדות לקיום הדבר בקידושין

פרק ג' | סה, א

שיעור 19 – עד אחד אומר והלה שותק

פרק ג' | סה, ב

שיעור 20 – המשך נאמנות עד אחד

פרק ג' | סה, ב

שיעור 21 – יוחסין באומות ותפיסת קידושין בעריות

פרק ג' | סז, ב

שיעור 22 – ולד שפחה ונכרית

פרק ג' סח, א
טוען עוד שיעורים...