נושא: ראש השנה פרק רביעי - עתניאל תשס"ט

שיעור 1 – ראש השנה בתורה – תחילת השנה וסופה בתורה

פרק ד' | כט, ב

שיעור 2 – למהות ראש השנה בתורה – ראש חודש של החודש השביעי או תחילת השנה?

פרק ד' | כט, ב

שיעור 3 – ראש השנה שחל בשבת במשנה ובספרא

פרק ד' | כט, ב

שיעור 4 – ראש השנה שחל בשבת – סיכום של ספרות תנאים וירושלמי

פרק ד' | כט, ב

שיעור 5 – גזירה דרבה – הסבר הבבלי לאי תקיעה בשבת

פרק ד' | כט, ב

שיעור 6 – תקנת ריב"ז לתקיעה בשופר בראש השנה שחל בשבת

פרק ד' | כט, ב – ל, א

שיעור 7 – תקיעה במקדש – האם ירושלים כלולה במקדש? תקנת ריב"ז לתקוע בבית דין בשבת

פרק ד' | כט, ב – ל, א

שיעור 8 – מלכויות זכרונות ושופרות – המקור; מבנה תפילה עם תשע ברכות

פרק ד' | לב, א

שיעור 9 – מחלוקת רבי יוחנן בן נורי ורבי עקיבא היכן לשלב את ברכת מלכויות

פרק ד' | לב, א

שיעור 10 – האם מלכויות זכרונות ושופרות דאורייתא? היחס בין ברכות ובין תקיעות

פרק ד' | לב, א

שיעור 11 – עשרה פסוקים של 'מלכויות זכרונות ושופרות' כנגד מי?

פרק ד' | לב, א – ב

שיעור 12 – 'מלכויות זכרונות ושופרות' – הני עשרה כנגד מי? משלים בתורה; תקיעות וברכות; תקנת רבי אבהו

פרק ד' | לב, א – ב

שיעור 13 – תקיעות מעומד ותקיעות מיושב – באילו יוצאים ידי חובה?

פרק ד' | לד, א

שיעור 14 – תרועות החודש השביעי – תקיעות ראש השנה ושופר של יובל

פרק ד' | לד, א

שיעור 15 – תקיעה תרועה ותקיעה בספרא ובספרי ובסוגיות בבלי וירושלמי

פרק ד' | לד, א

שיעור 16 – שווה היובל לראש השנה לתקיעות ולברכות

פרק ד' | לד, א
טוען עוד שיעורים...