נושא: ראש השנה פרק שלישי - אורות שאול תשפ"א

שיעור 1 – ראש השנה בתורה – מה טיבו של החודש השביע באחד לחודש?

פרק ג' | כו, א

שיעור 2 – כל השופרות כשרים חוץ משופר של פרה

פרק ג' | כו, א

שיעור 3 – שופר של ראש השנה ושופר של יובל

פרק ג' | כו, ב

שיעור 4 – שווה היובל לראש השנה לתקיעות ולברכות

פרק ג' | כו, ב

שיעור 5 – מומי השופר

פרק ג' | כז, א

שיעור 6 – קול השופר

פרק ג' | כז, ב

שיעור 7 – שופר של עולה ושל עבודה זרה; מצות שופר – שמיעה או תקיעה?

פרק ג' | כח, א

שיעור 8 – מצוות צריכות כוונה

פרק ג' | כח, א-ב

שיעור 9 – כוונת הלב באגדה ובהלכה

פרק ג' | כט, א
טוען עוד שיעורים...