נושא: ראש השנה

ליל ההכתרה

ליל ראש השנה תשע"ה

'ושמנו קראת בשמך'

ליל ראש השנה תשע"ו

אשרי העם יודעי תרועה

שיחה לפני תקיעות תשע"ה

דואט השופרות

שיחה לפני תקיעות תשע"ו

בכסה ליום חגנו

שיחה לפני תקיעות תשע"ז
טוען עוד שיעורים...