נושא: שבת

שיעור 1 – פתיחה למסכת שבת

פרק א' | ב, א

שיעור 2 – שבת בפרשת המן

פרק א' | ב, א

שיעור 3 – מבט ראשון להוצאה

פרק א' | ב, א

שיעור 4 – הוצאה והכנסה

פרק א' | ב, א

שיעור 1 – פתיחה לפרק כלל גדול – סוגיית הפתיחה

פרק ז' | סז, ב – סח, א

שיעור 2 – רקע לחילוק חטאות – משנה כריתות פרק ג'

פרק ז' | סח, א

שיעור 3 – השוכח עיקר שבת – תינוק שנשבה

פרק ז' | סח, ב

שיעור 4 – חילוק שבתות

פרק ז' | סט, ב – ע, א

שיעור 5 – חילוק מלאכות

פרק ז' | ע, א-ב
טוען עוד שיעורים...