נושא: שנים אוחזין תשע"א

שיעור 1 – מסכת נזיקין

פרק א' | משנה בבא מציעא

שיעור 2 – משנה פרק שנים אוחזין

פרק א' | משנה בבא מציעא פרק א'

שיעור 3 – סוגיית הפתיחה # 1

פרק א' | ב, א

שיעור 4 – סוגיית הפתיחה # 2

פרק א' | ב, א-ב
טוען עוד שיעורים...