נושא: שנים אוחזין תשפ"ב

שיעור 1 – מבט למשניות פרק שנים אוחזין

פרק א' | משנה בבא מציעא פרק א'

שיעור 2 – סוגיית הפתיחה

פרק א' | ב, א
טוען עוד שיעורים...