נושא: תענית

שיעור 1 – פתיחה – מקראות ומוני מצוות

פרק א' | ב, א

שיעור 2 – חובת התענית בעת צרה במניין המצוות של הרמב"ם; משניות תענית

פרק א' | ב, א

שיעור 3 – סוגיית פתיחה מסכת תענית

פרק א' | ב, א

שיעור 4 – מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע

פרק א' | ב, ב

שיעור 5 – האחרון מזכיר – למה מזכירים גשמים רק מתפילת מוסף בשמיני עצרת?

פרק א' | ג, א

שיעור 6 – הזכרת טל ורוחות

פרק א' | ג, א-ב

שיעור 7 – עבים ורוחות

פרק א' | ג, ב – ד, א

שיעור 8 – שלושה ביקשו שלא כהוגן, נחש של אליעזר עבד אברהם

פרק א' | ד, א
טוען עוד שיעורים...