נושא: תענית

שיעור 1 – פתיחה – מקראות ומוני מצוות

פרק א' | ב, א

שיעור 2 – חובת התענית בעת צרה במניין המצוות של הרמב"ם; משניות תענית

פרק א' | ב, א

שיעור 3 – סוגיית פתיחה מסכת תענית

פרק א' | ב, א

שיעור 4 – מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע

פרק א' | ב, ב

שיעור 5 – האחרון מזכיר – למה מזכירים גשמים רק מתפילת מוסף בשמיני עצרת?

פרק א' | ג, א

שיעור 6 – הזכרת טל ורוחות

פרק א' | ג, א-ב

שיעור 7 – עבים ורוחות

פרק א' | ג, ב – ד, א

שיעור 8 – שלושה ביקשו שלא כהוגן, נחש של אליעזר עבד אברהם

פרק א' | ד, א

שיעור 9 – האם הזכרה ושאלה הם בהדי הדדי?

פרק א' | ד, א-ב

שיעור 10 – מאימתי שואלים גשמים?

פרק א' | ה, א

שיעור 11 – שאלת גשמים בחו"ל

פרק א' | י, א

שיעור 12 – שאלת גשמים על ידי בן א"י הנוסע לחו"ל ובחצי הכדור הדרומי

פרק א' | י, א

שיעור 13 – הזכרה ושאלה בשומע תפילה

פרק א' | ב-י

שיעור 14 – חטיבת האגדה – שאלות רב נחמן לר' יצחק # 1

פרק א' | ה, א

שיעור 15 – חטיבת האגדה – שאלות רב נחמן לר' יצחק # 2

פרק א' | ה, ב

שיעור 16 – יורה ומלקוש

פרק א' | ו, א

שיעור 17 – רביעה וברכת הודאה על גשמים

פרק א' | ו, ב

שיעור 18 – גדול יום הגשמים ואגדתות על תלמוד תורה

פרק א' | ז, א

שיעור 19 – אגדתות על ירידת גשמים

פרק א' | ז, ב

שיעור 20 – אגדתות על עצירת גשמים ועל תלמוד תורה

פרק א' | ח, א

שיעור 21 – חולדה ובור

פרק א' | ח, א-ב

שיעור 22 – לא מצלינן אתרתי; עשר תעשר – עשר בשביל שתתעשר; מעשר כספים

פרק א' | ח, ב

שיעור 23 – מעשר כספים; שלושת הרועים; סוגי גשם שונים

פרק א' | ט, ב – י, א

שיעור 24 – שלש תעניות ראשונות של יחידים

פרק א' | י, א
טוען עוד שיעורים...