נושא: תפילת השחר - שער הגמרא תשפ"א

שיעור 1 – פתיחה לפרק – תפילות בתנ"ך

פרק ד' | כו, א

שיעור 2 – זמן תפילת שחרית

פרק ד' | כו, א

שיעור 3 – תשלומין

פרק ד' | כו, א

שיעור 4 – מחלוקות רבי יהודה וחכמים על זמני תפילה

פרק ד' | כו-כז

שיעור 5 – דעבד כמר עבד

פרק ד' | כז, א

שיעור 6 – תפילת ערבית רשות

פרק ד' | כז, ב

שיעור 7 – שיטת הרמב"ם בדין תפילת ערבית

טוען עוד שיעורים...