נושא: תפילת השחר תשפ"ג

שיעור 1 – פתיחה – תפילות בתנ"ך

פרק ד' | כו, א

שיעור 2 – תחילת זמן שחרית

פרק ד' | כו, א

שיעור 3 – תשלומין

פרק ד' | כו, א – ב

שיעור 4 – סוף זמן תפילת שחרית

פרק ד' | כו, ב – כז, א

שיעור 5 – זמן תפילת מנחה

פרק ד' | כז, א

שיעור 6-רב צלי של שבת בערב שבת

פרק ד' | כז, א-ב

שיעור 7-תפילת ערבית-רשות או חובה?

פרק ד' | כז, ב

שיעור 8 -סיפור הדחת רבן גמליאל מהנשיאות

פרק ד' | כז, ב- כח, א

שיעור 9-תפילת מוסף

פרק ד' | כח, א

שיעור 10 -היו לפניו מנחה ומוסף ותפילת מוסף בחבר עיר

פרק ד' | כח, א

שיעור 11 -ברכות כח:-כט.

פרק ד' | כח, ב – כט, א

שיעור 12 -המהלך במקום סכנה, תפילת הדרך

פרק ד' | כט, ב – ל, ב
טוען עוד שיעורים...