שיעור 3 – ייאוש שלא מדעת # 1

השיעור מנתח את מחלוקת אביי ורבא האם ייאוש שלא מדעת הוא ייאוש, ניתוח סוגית הגמרא והראיות בחלק הראשון של הסוגיה כא,א למטה עד כא, ב – הראיות מתחום השבת אבידה ומתנות עניים שרובן המכריע תומכים כפשוטן בשיטת רבא.

מקורות לשיעור:

  • בבא מציעא כא. 'איתמר יאוש שלא מדעת' עד סוף הסוגיה כב: 'ביע"ל קג"ם' (עדיף עד 'אסירן').
  • השורש יא"ש בתנ"ך ופירושו – ראו בקישור למילון וקונקורדנציה באתר על התורה (קישור), ובמילון של קדרי ערך יאש (מצורף).
  •  יאוש בספרות תנאים – בקובץ המצורף. באילו מקרים התנאים מדברים על ייאוש ביחס לאבידה/גניבה/גזילה? מה המכנה המשותף שלהם וממה מתייאשים? מהו הנגטיב לייאוש במקורות אלו? מה תפקיד הייאוש בהיתר לקחת את החפץ האבוד?
  • לאור הנ"ל – האם ייתכן שיאוש מופיע במשנה בבא מציעא פרק ב' רק ללא שימוש בשורש יא"ש? עיינו היטב במשנה ו – שמלה. עמדו על משמעות הביטוי 'ויש לו תובעין', וזיקתו ללשון התורה בפרשת השבת אבדה בדברים.