פורים תשפ"ב

בן עיר שהלך לכרך

מראי מקומות

א. המשנה

 1. משנה מגילה פ"ב מ"ג. ראו את נוסח המשנה בכ"י קויפמן ובדפוסי המשנה ובבבלי מגילה יט..
 2. מה פירוש "אם עתיד לחזור למקומו"? מתי? היכן הוא קורא?

ב. סוגיות התלמודים

 1. ירושלמי מגילה פ"ב ה"ג, עמ' 759, שו' 30-33.  (פרשנות הירושלמי – הערת הראב"ד בכתוב שם; מבוא לנוסח המשנה עמ' 63).
 2. בבלי מגילה יט. "אמר רבא… תני קורא עמהן".
 3. עיינו היטב ברש"י ד"ה אבל אין עתיד; ר"ח ד"ה אמר רבא.
 4. רי"ף, ו. ברב אלפס, "בן עיר שהלך לכרך… נקרא מוקף".
 5. רז"ה במאור הקטן, ובהשגות הראב"ד ובמלחמת השם. שימו לב לפרשנות הראשונים לירושלמי.
 6. רא"ש פ"ב ה"ג. יסוד דבריו דומה לדברי הראב"ד, אולם שימו לב למח' ביניהם בדין בן עיר שהיה בכרך בליל י"ד וחזר לעיר בי"ד.
 7. רמב"ם הל' מגילה פ"א ה"י (להרחבה – דיון רחב בכסף משנה).
 8. סכמו:
 • מהם הצמתים הטקסטואליים שהולידו את השיטות השונות?
 • נסחו באופן למדני את יסוד השיטות השונות.
 • שו"ע או"ח סימן תרפ"ח ס"ה ובמ"ב.
 • הר צבי או"ח חלק ב סימן קכח.

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

מעמד פורים כיום טוב

פורים תשפ"ד

בן עיר שהלך לכרך

פורים תשע"ב

פירסומי ניסא בפורים – קריאת המגילה לעומת קריאת התורה

פורים תשע"ב

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *