מה נשתנה

'מה נשתנה' כמראה של הסיפור של ליל הסדר מלילה חגיגי ללילה משונה.
עיון בנוסח מה נשתנה בכתבי היד של המשנה, שם יש 3 שאלות על מצוות הלילה – פסח מצה ומרור, ל-4 שאלות שמצביעות שיש בערב דברים משונים שנועדו לעורר את סקרנות הילדים.