מרחוק הרב נראה לי – איש ההלכה ואיש האלוקים

שיעור לציון 30 שנה לפטירת סבי מו"ר מרן הגרי"ד זצ"ל.
השיעור מתאר את האמון העז של הרב שהלכה היא הבסיס לקיום היהודי ושהיא משמעותית ורלוונטית לאדם המודרני.
תפיסת ההלכה של הרב נחצבה באמצעות השיטה הבריסקאית למערכת אידיאות שמגדירה יהדות. לשיטת הרב, תפיסה שאינה הלכתית אינה יהדות. במאבקו לביצור האורתודוכסיה, הרב נלחם בתפיסות של יהדות לא הלכתיות בטענה שהן זיוף.
הרב הקדיש מאמץ להסבר הפילוסופיה של ההלכה.
הרב ראה בהלכה מקור למחשבת היהדות, וראה בה מענה לשאלות היסוד שמעסיקות אדם דתי באשר הוא.
הרב סבר שההלכה יכולה לתת מענה לדילמות של האדם המודרני ולהוות בסיס למתודה הפילוסופית.
הרב ראה בהלכה מערכת דתית שמאפשרת מפגש של כל אדם עם הקב"ה וראה בה את הבסיס לדבקות בקב"ה.