סבי הרב זצ"ל – המפגש שלי עם סבי הגרי"ד

שיחה לתלמידי ישיבת 'נר תמיד על המפגש שלי עם סבי הרב זצ"ל כאשר הייתי בגיל שלהם – חופשות קיץ ושנה א'.
קריאה לתלמידים להתאמץ לפגוש דמויות שמקשרות אותנו למסורת ולחוש תחשות אחריות להמשיך את המסורת.