פורים תש"ע

סעודת פורים

מראי מקומות

א. מקורות ושאלות היסוד

1. מגילת אסתר, ט', יז-כג.

2. נחמיה ח', ט-יב.

3. שימו לב להעדר של הזכרת סעודת פורים ומשלוח מנות במשניות מגילה, ולהזכרה הסתמית של מתנות לאביונים.

4. ז. "תני רב יוסף… דמנח בכיסיה".

 • שימו לב להעדר החומר התנאי.
 • שימו לב לטיב המקורות המובאים בסוגייה.

5. שאלת יסוד:

 • באיזה מידה סעודת פורים מגלמת ומשקפת סעודת יום טוב או האם מדובר בתופעה הלכתית ייחודית? במידה והיא ייחודית – מה טיבה ומה פשר ייחודה?
 • מה טיב היחס והקשר בין סעודת פורים ובין משלוח מנות ומתנות לאביונים?

ב. ניתוח סוגיית הבבלי

1. תני רב יוסף:

 • מעבר לדיוק בלשון הפסוק – מה משמעות שני תבשילים? האם הוא מוכר לכן ממקומות נוספים?
 • האם דינו של רב יוסף שומר על סימטריה מסויימת בין משלוח מנות ובין מתנות לאביונים?

2. ר' יהודה נשיאה:

 • ראו את נוסח המקרה בכ"י קולומביה.
 • ראו את נוסח הדפוס ואת הגהת רש"י, וראו את פירוש הר"ח.
 • ירושלמי מגילה, עמ' 744 שו' 31-34.
 • ריטב"א ד"ה ומתנות לאביונים.

3. מחלפי סעודתייהו – רש"י ז: ד"ה מחלפי סעודתייהו (בהמשך יש הפנייה לרמב"ם).

4. רי"ף, ג: ברב אלפס, "ומשלוח מנות… כתיב בהו", ובמאור הקטן ד"ה אמר רבה.

5. רמב"ם הלכות מגילה פ"ב הל' טו-יז. עיינו גם ברמב"ם הל' יו"ט פ"ו הי"ח.

6. סיכומים וניתוח למדני:

 • רש"י זווין במועדים בהלכה, עמ' רא-רח.
 • הררי קדם (סיכום הערות של הגרי"ד סולובייצ'יק) סימנים רד-רו.
 • י' תבורי, מועדי ישראל בתקופת המשנה והתלמוד, עמ' 354-360.

7. שו"ע או"ח סימנים תרצד-תרצה.

8. על טיב השמחה בפורים ניתן לעמוד גם מדיני אבלות בפורים – ראו ריטב"א מו"ק כז: ד"ה אמר רבה בר רב הונא; שו"ע או"ח סימן תרצ"ו ס"ד.

9. הרחבה – פירוש מיוחד ל"עד דלא ידע" בפחד יצחק לפורים ענין ו'.

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

מעמד פורים כיום טוב

פורים תשפ"ד

בן עיר שהלך לכרך

פורים תשפ"ב

בן עיר שהלך לכרך

פורים תשע"ב

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *